Dankzij  de BDF-SORA Light worden stadsvluchten met drones <2 kg  mogelijk. 

BDF-SORA Light

Belgian Drone Federation werkte intens samen met DGLV aan de opmaak van een “SORA Light”template,

Via deze link kan je eenvoudig een aanvraag doen om gratis de documenten te verkrijgen. 

De BDF-SORA Light templates zijn auteursrechtelijk beschermd en bevatten een operationeel handboek en minimaal 18 bijlages (1,2,3,5,6,7,8,9,9bis,10,11,12,13,14,15,19,21,22). De documenten kunnen enkel in haar geheel of gedeeltelijk gebruikt of gekopieerd worden ten behoeve van de aanvraag bij DGLV mits uitdrukkelijke toestemming, rechtstreeks verkregen van Belgian Drone Federation vzw. (zie bijlage  22)

 

Let wel:

Deze BDF-SORA Light is enkel bruikbaar als

  • je geslaagd bent voor de theorie- en praktijkexamens (STS-01) bij een aangewezen en erkende instantie
  • je beschikt over de volgende theoretische en praktische vaardigheden:

-        Vliegen in de buurt van objecten en gebouwen

-        Vliegen in de buurt van storingsbronnen

-        Vliegen in de buurt van en over niet-betrokken personen

-        Nachtvliegen (indien van toepassing)

  • je beschikt over een actueel operationeel handboek.
  • je opereert in een "bevolkte" omgeving (GRC) zonder bijeenkomst van mensen.
  • je opereert op een maximale hoogte van 120m.
  • je opereert op een maximale horizontale afstand van 300m.
  • je opereert met een drone die < 2 KG weegt.
  • je opereert in VLOS.
  • je de auteursrechtelijke bescherming t.o.v. Belgian Drone Federation respecteert.
  • je bijlage 22, met goedkeuring door BDF, mee aanlevert aan DGLV.

BDF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de BDF-SORA light.

Op basis van de door jou ingevulde BDF-SORA Light documenten kan je een exploitatievergunning  (SORA) aanvragen bij het DGLV via de Drone Portal. Het gebruik van deze BDF-SORA Light documenten garandeert op geen enkele manier het verkrijgen van de exploitatievergunning.

De DGLV kosten verbonden aan de afgifte van en het toezicht op de exploitatievergunning vind je op deze webpagina van het DGLV.

Zelfs met een geldige exploitatievergunning dien je nog steeds de toegangsvoorwaarden van de geozones te respecteren, de kaartanalyse te maken, AIP en Notams te raadplegen (zie Droneguide)