policy advice
Belangenbehartiging 2022

Policy advice

 • BDF wil vooreerst zorgen dat de PRO sector kan vliegen (PDRA?)
 • SORA is te complex en niet haalbaar gezien amper goedkeuringen
 • Minder illegale vluchten – meer handhaving door implementatie van de conformiteiten 
 • Bescherming van de gemeenten en steden + betere afstemming   
 • Meer communicatie over de drone wetgeving 
 • Document Specific voor oude klasse 1 piloten
 • Europese databank van licenties en designated/recognized entities
   
Belangenbehartiging 2021

Op 22 juni  en 14 juli 2021 zat een delegatie van Belgian Drone Federation samen met het kabinet van Minister Gilkinet.

Volgende thema’s kwamen uitgebreid aan bod:        

 • Administratieve procedures in de sector
 • SORA-vereenvoudiging en kostenverlaging
 • Vereenvoudiging van STS voor Specific
 • Responsabilisering van de piloten A1/A 3 OPEN met duidelijke communicatie wat toegelaten is
 • Het open zetten van militaire zones voor  Specific
 • "Publieke ruimte bebouwde kom" en "Natuurgebieden", alleen toegestaan voor Specific
 • Standaardisering van de voorschriften en administratieve procedures van geo-zones
 • Uitgave van een document Specific voor de kl1 piloten
 • Betere communicatie – handhaving van illegale vluchten - communicatie Cx-markering

Er werd een  nieuwe vergadering gepland om deze verschillende punten te bespreken in aanwezigheid van het kabinet, het DGLV en de Belgian Drone Federation.

Belangenbehartiging 2020

In 2020  werd vooral gewerkt op de belangenbehartiging voor de  Europese wetgeving.

Volgende thema’s kwamen uitgebreid aan bod:        

 • Meer duidelijkheid over de EU wetgeving/publicatie en transitieperiode
 • Bescherming van de pro sector/ garantie van de kwaliteit van de piloten / RPL-R maximaal verzilveren
 • STS 01/02 en enkel licenties BE specific 
 • Meer duidelijkheid over de geozones/ digitale kaart en API connectie
 • Militaire zones - HTA/ LFA?
 • Aanpak illegale vluchten
 • Duidelijkheid REMOTE_ID/ e-registration/ e-tracking
 • Meldingsplichten gemeenten en steden herleiden
 • Privacy policy eb bescherming gegevens pilotes bij administratieve aanvragen
 • brief Minister schrapping administratieve kosten.