BDF
Netwerk

BDF Community

Belgian Drone Federation verenigt de drone community in België. Daarmee willen we onze leden de mogelijkheid bieden gelijkgezinden te ontmoeten en ervaring uit te wisselen.

Netwerk

JEDA , Joint European Drone Associations

Samen met onze collega drone federaties uit Europa slaan we de handen in elkaar en startten we een Europese drone federatie op. Hiermee willen we de belangen van de drone community in Europa behartigen bij de Europese Commissie en EASA.  Deze federatie kreeg de naam JEDA en staat voor Joint European Drone Associations

Deelnemende organisaties op heden zijn:

 • Albanian Drone Association - Albanië
 • APANT - Portugal
 • Assorpas - Italië
 • Bulgarian Aviation Industry Association - Bulgarije
 • Belgian Drone Federation - België
 • DRONEA - Litouwen
 • DCRO - Nederland
 • Euka - Flanders Make - België
 • Estonian Aviation cluster - Estland
 • Fédération Professionnelle du Drone Civil - Frankrijk
 • LARPAS - Letland
 • RPS Finland RY- Finland
 • UAV Dach - Duitsland
 • Unmanned Aircraft Association of Ireland Unmanned Aircraft Association of Ireland - Ierland
 • H.U.S.I. Hellenic U-space Institute - Greece
 • UVSRO UnmannedVehicles Systems Romania – Romania
 • CUSA Croations Unmanned Sestems Association – Croatia
 • RPASF RPAS Finland ry – Finland
 • Austrian Association for Drones - Austria
 • Luxembourg Drone federation -  Luxembourg
 • Swiss federation of civil drones - Switzerland
JEDA
netwerk

European Drones Cooperation 

Sinds  2019 is Belgian Drone Federation lid van EDC.  Dit samenwerkingsverband wil bijdragen tot de innovatie en commercialisering van drone-technologieën en -gebruiken in Europa.

De partners beogen de volgende gemeenschappelijke doelstellingen:

- wederzijdse activiteiten bekendmaken, netwerken en ervaringsuitwisseling tussen leden in het kader van  Europese projecten
- wederzijdse briefing over nieuwe strategische initiatieven en activiteiten
- wederzijdse benchmarking: uitwisseling van ervaringen en goede praktijkvoorbeelden.
- jaarlijkse bijeenkomst: ten minste één maal per jaar wordt een fysieke bijeenkomst gehouden waar de partners elkaar informeren over  activiteiten en samenwerkingen.

Ontdek meer

European Drones Cooperation 
Netwerk
Belgische Drone raad
Netwerk

Belgian Civil Drone Council - BCDC

Op 2 juli 2019 werd de Belgian Civil Drone Council (BCDC) opgericht met als partners  Belgian Drone Federation, EUKA,  Skywin, de FOD Mobiliteit en Vervoer (DGLV), skeyes, de FOD Economie, de geïntegreerde Politie, Defensie en de gewestelijke overheden. Het BCDC maakt aanbevelingen voor overheidsinstanties. Belgian Drone Federation neemt het vice-voorzitterschap op zich binnen het EXECOM van het BCDC en maakt deel uit van de 5 werkgroepen.

 • WG1 – Operations, Regulation and Use, operationele aspecten i.v.m. droneoperaties  (Coördinator  Martin Keller - vice-voorzitter BDF),
 • WG2 – Airworthiness, alle technologische aspecten van droneoperaties ( Coördinator  Thierry Pâris, - vertegenwoordiger voor BDF: Renaud Fraiture
 • WG3 – Drone Integration, de integratie van drones in het bemande luchtverkeer (Coördinator Olivier Nicolay - vertegenwoordiger voor BDF: Martin Keller)
 • WG4 – Security & C-UAV, alle veiligheidsaspecten i.v.m. drones; ( Coördinator  An De Lange, vertegenwoordiger BDF Sven Ruhl) ;
 • WG5 – Support & Promotion, Communicatie (Coördinator n.n.b, BDF vertegenwoordiger Petra Breyne)
 • WG6 – Innovation, Research & Development, Onderzoeksprojecten en bekwaamheidseisen (Coördinator Patrick Hendrick, vertegenwoordiger BDF: Ludovic Claeys)